Skip navigation links
IT dienstverlening en productontwikkeling
Menu
TwoLogs
IT dienstverlening en productontwikkeling

TwoLogs' werkwijze

Van TwoLogs kunt u een resultaatgerichte dienstverlening verwachten.  Wij denken met u mee om tot goede en creatieve IT oplossingen te komen... en proberen zoveel mogelijk de huidige oplossingen in de toekomst (her)bruikbaar te laten zijn.  Dit kan maatwerk zijn, maar natuurlijk kunnen ook bestaande oplossingen aangepast worden aan uw situatie.  Onze werkwijze beoogt dan ook om vraagstukken zo generiek en robuust mogelijk aan te pakken, zodat onvoorziene toekomstige uitgaven grotendeels kunnen worden voorkomen.  Ondanks onze generieke aanpak streven wij er natuurlijk naar om de details niet uit het oog te verliezen.  Want uiteindelijk dient het resultaat gewoon aan uw specifieke wensen te voldoen en in uw specifieke situatie tijdig ingezet te worden.

Door onze ruime ervaring in de IT branche omvat onze werkwijze het gehele traject van ontwerp tot en met implementatie en nazorg.  Behalve het ontwerpen, programmeren, testen, implementeren en onderhouden van applicaties, behoort ook het nauwkeurig documenteren van ontwerp en broncodes, het schrijven van helpteksten, het schrijven van gebruikershandleidingen en het trainen van medewerkers tot onze dienstverlening.  Al naar gelang uw behoeften kan hier invulling aan worden gegeven.  Uiteraard zijn wij altijd bereid om, daar waar dit nodig is, ondersteuning te bieden.